Carl Olof Rosenius - For vår tid (7 bøker)

Nytt opptrykk av Carl Olof Rosenius sine mest sentrale skrifter - 200 år etter hans fødsel. "Om skrivestil, språkform og betoning kan virke uvant, er det verdt å bruke tid på og la seg berike av denne særegne evangeliske forkynneren," skriver Egil Sjaastad.