Den moderne fariseismens ansikter

Om boken

Tittelen til denne boken er hentet fra Åp 3:1: «... du har navn av at du lever, men du er død». Dette ble sagt til en menighet i Sardes. Men det gir også en treffende karakteristikk av et problem, som kjennes langt inn i kristne kretser i dag, nemlig fariseismen.

Denne boken handler om den moderne fariseismens ansikter, eller om det eldgamle fariseer-problemet i nåtidens utformning. Fariseismen som vi møter i Det nye testamente, er nemlig langt fra et isolert historisk fenomen. Den lever i beste velgående i vår tid, om enn i nye forkledninger. Hensikten har derfor vært å undersøke hva Det nye testamente sier om fariseisme, og sette dette i forbindelse med vår hverdag som kristne i dag.

Om forfatteren

Carsten Hjorth Pedersen bor på Hillerød i Danmark, og ble ferdig med sin lærerutdannelse i 1980.

carsten.jpg

Siden har han blant annet vært friskolelærer i Hvidovre og Skjern, samt pedagogisk sekretær i Foreningen af Kristne Friskoler.

I 1999 ble han ansatt som pedagogisk konsulent i Kristent Pædagogisk Institut, og har siden 2005 vært daglig leder.

Underveis har Carsten også videreuddannet seg, med exam. ped. fra Danmarks Lærerhøjskole 1992, cand. polit. i pedagogikk og kristendom i 1996, og i 2006 førstelektor i pedagogikk fra Norsk Lærerakademi.