Brikkene faller på plass. Siste akt begynner.

Om boken

John MacArthur er først og fremst bibellærer. Han skriver både grundig og levende. I denne boken makter han å føre oss inn i dramaet som førte til Jesu død på korset. Vi leser om urettferdighet, grusomhet, religiøse og politiske interesser som dømte Jesus til den mest barbariske henrettelsesmetode datiden kjente til, døden på et kors.

Men bokens hovedbudskap er at det som skjedde med Jesus, skjedde etter Guds suverene vilje. «Det behaget Herren å knuse ham» (Jes.53,10) – for å frelse oss fortapte mennesker.

Jeg anbefaler boken på det varmeste. Les den!
Du blir glad og takknemlig.

Ola Tulluan
Tidl. generalsekretær, NLM

Om forfatteren

John MacArthur har skrevet en rekke bøker som er blitt bestselgere, og som har berørt millioner av mennesker.

jmacarthur.jpg

Han er pastor i Grace Community Church i Sun Valley, California, og er president i The Master's College and Seminary.

Han er også president i Grace to You, radiomisjonen som lager program for den internasjonale radiosammenslutningen Grace to You og en mengde trykt materiale, lyd- og Internett-ressurser. Hans mest kjente verk er den prisbelønnede studiebibelen The MacArthur Study Bible.