Sentrale tekster fra Johannesevangeliet

Om boken

“Asbjørn Nordgård er gjennom mange år blitt landskjent som forkynner og oppbyggelsesforfatter. Han ønsker å få frem hva bibelteksten vil si oss, slik at Ordet fra Gud blir til personlig hjelp for tro og liv. Kristus og hans frelsesverk blir utdypet, samtidig som Guds vilje for vårt liv blir aktualisert.

I denne boka er Jesu person og virke fremstilt gjennom tekster fra Johannesevangeliet. Nordgård makter å bruke et enkelt språk til å formidle store og dype sannheter. Boka skaper trosvisshet og frelsesfryd. Troens liv er å være fri fra syndens skyld og dødens dom. Den som ved Guds nåde er blitt Guds barn, har fått del i det evige livet. Midt i en travel hverdag der mediene ofte styrer vår oppmerksomhet, er det godt å kunne la tankene ledes av bibelske betraktninger som hjelper oss til å se hva som er vesentlig.”

– Jon Kvalbein

Om forfatteren

Asbjørn-Nordgård.jpg

Asbjørn Nordgård (f. 1940) har naturvitenskapelig embetseksamen fra 1966 og ble dr. philos i 1972. Han har vært dosent ved Universitetet i Oslo, assisterende generalsekretær i Indremisjonsselskapet, lærer ved Fjellhaug Skoler og rektor ved Tryggheim videregående skole.

Nordgård har skrevet en rekke bøker, og er bosatt i Hurdal.